บทความ

บทความ/Article นี้จะพูดถึงความสำคัญของดนตรีและเครื่องดนตรี ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพลงและเสียงดนตรีมีบทบาทให้กับการแสดงอารมณ์ การผ่อนคลาย และการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือการเล่นเครื่องดนตรี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ามันสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และกระจัดกระจายความเครียดได้อย่างไพศาล โดยไม่จำกัดกับช่วงเวลาหรือสถาณการณ์ใดๆ