บทความ

บทความนี้จะพูดถึงความสำคัญของดนตรี เครื่องดนตรี ประเภทของดนตรี และประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรี

ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพลงและเสียงดนตรีมีบทบาทให้กับการแสดงอารมณ์ การผ่อนคลาย และการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือการเล่นเครื่องดนตรี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ามันสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และกระจัดกระจายความเครียดได้อย่างไพศาล โดยไม่จำกัดกับช่วงเวลาหรือสถาณการณ์ใดๆ

Concert The Diary of PASSAKORN MORASILPIN
เพลงลูกทุ่ง