Support
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะแบนด์
084-100-1007, 0813425751 ,080-603-8998, 02804-8800
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 3   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
ตู้แอมป์กลองไฟฟ้า Soundking DS50
เพิ่มเมื่อ: 07/05/2020
รายละเอียด: Soundking DS50 (50w)
4,200.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
ตู้แอมป์กลองไฟฟ้า Soundking DS200
เพิ่มเมื่อ: 07/05/2020
รายละเอียด: Soundking DS200 (200w)
8,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 07/05/2020
รายละเอียด: Soundking DS30B (Bluetooth)
3,400.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1